Slovmont

Vitajte na našich nových stránkach. Ponúkame kompletné služby pre Vaše byty, rodinné domy, bytové domy, drobné prevádzky. Uskutočňujeme výmeny stupačiek vody a odpadu v bytových domoch, vrátane výmeny vodomerov. Dodávame a montujeme strešné zvody - vrátane vyhrievaných dažďových vpustí. Všetky služby vykonáva profesionálne vyškolený personál.

Nájdete nás na adrese

Bojnická cesta 37, 971 01 Prievidza.

 

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.